Badanie słuchu

Diagnostyka słuchu wykonywana jest przez dyplomowanego protetyka słuchu, przy użyciu klinicznych urządzeń pomiarowych. Wizyta trwa 20 minut i nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przed wykonaniem badania audiometrem protetyk zbiera szczegółowy wywiad, zagląda do małżowiny usznej, aby sprawdzić czy przewód słuchowy nie jest zapchany woszczyną.

Podczas badania Pacjent przyciska specjalny przycisk po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w poszczególnych częstotliwościach dźwięku. Wynik badania podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu.

Wywiad, szczegółowe badanie są potrzebne do określenia indywidualnych potrzeb słuchowych i grupy urządzeń, które będą je spełniały.

Jeśli w wyniku badania słuchu zdiagnozowany zostanie niedosłuch protetyk może dobrać aparat słuchowy.