Refundacja NFZ

Czym jest refundacja NFZ i komu przysługuje?

Refundacja NFZ to pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości poniesionych przez Pacjenta kosztów zakupu określonego wyrobu medycznego. Każdy ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS ma prawo otrzymać refundację NFZ na sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny, a także środki pomocnicze. O refundację mogą starać się zarówno pacjenci NFZ, jak i Ci korzystający z wizyty lekarskiej w gabinetach komercyjnych, w ramach prywatnej wizyty.

Szczegółowa lista przedmiotów oraz zasady przyznawania refundacji w ramach NFZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dodatkowo Pacjenci mogą również skorzystać z dopłaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) znajdujących się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Jak i gdzie zrealizować wniosek na refundację z NFZ?

Od 1 stycznia 2020 roku działa internetowy system online e-potwierdzenia zlecenia NFZ, dzięki któremu lekarze wystawiając zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub środki pomocnicze automatycznie potwierdzają prawo do świadczeń już na etapie wizyty lekarskiej, bądź za pośrednictwem telefonicznej porady z Pacjentem. Jego stworzeniu przyświecał cel: ułatwić pacjentom realizację wniosków na wyroby medyczne. W nowym systemie Pacjent nie musi już samodzielnie odwiedzać oddziału NFZ, aby potwierdzać zlecenie uprzednio wystawione przez lekarza.

Ostatnim krokiem w realizacji zlecenia NFZ jest wizyta w wybranym sklepie medycznym posiadającym podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zrealizowanie otrzymanego wniosku. Przy zakupie wyrobów medycznych Pacjent ponosi jedynie część kosztów zakupu, ponieważ refundowana kwota jest automatycznie odejmowana od wyjściowej ceny zakupu produktu.

Dodatkowe źródła dofinansowania z MOPR i PCPR

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Istnieje kilka programów z których można uzyskać pomoc finansową.

Pacjenci ubiegający się o dodatkowe środki mogą skorzystać z dofinansowania na łóżka rehabilitacyjne, fotele pionizujące, podnośniki, czy też rowerki dla osób niepełnosprawnych. Można starać się również o zwrot poniesionych kosztów przy zakupie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z NFZ.

Kolejnym programem finansowanym przez PFRON jest Program Aktywny Samorząd, z którego można uzyskać dofinansowanie na zakup wózków elektrycznych, skuterów lub fotelików rehabilitacyjnych samochodowych. Z założenia jest to jednak program, który przede wszystkim ma pomóc pacjentom niepełnosprawnym powrócić do aktywności w społeczeństwie lub polepszyć jego obecne warunki, dlatego też nie każdy spełni warunki kwalifikacji do programu.